Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI WARUNKOWEJ

„Dodatkowe -20% dla Architektów i Projektantów Wnętrz współpracujących z marką WallCraft”

  1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Dodatkowe -20% dla Architektów i Projektantów Wnętrz współpracujących z marką WallCraft” („Promocja”) jest Wallcraft s.c. Robert Stodulski, Radosław Stodulski z siedzibą w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 45, 76-200 Słupsk, NIP: 6750000361, („Organizator”).
  2. Okres trwania Promocji: od dnia 05.06.2024 r. do 30.09.2024 r.
  3. Miejscem Promocji jest strona internetowa: https://wallcraft.com.pl/.
  4. Promocja obejmuje wszystkie produkty z najnowszej kolekcji oznaczone flagą „Nowość”.
  5. Promocja skierowana jest dla Architektów i Projektantów Wnętrz współpracujących (mających podpisaną umowę współpracy) z marką Wallcraft.
  6. Uczestnik Promocji uzyskuje w okresie trwania Promocji rabat procentowy na zakup Produktów wynoszący 20% od aktualnych cen produktów oznaczonych flagą „Nowość”.
  7. Warunkiem uzyskania rabatu procentowego jest udostępnienie relacji, przedstawiającej najnowszy wzornik tapet firmy Wallcraft, na portalu Instagram i oznaczenie na tej relacji firmy Wallcraft (@wallcraft_nowoczesne_tapety).
  8. Zakup za pomocą kodu rabatowego odbywać się będzie drogą mailową na adres biuro@wallcraft.com.pl.
  9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
  10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://wallcraft.com.pl/.
  11. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
  12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z odrębnymi przepisami.
  13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 05.06.2024 r.

Słupsk, dnia 05.06.2024 r.

Masz wątpliwości,

bądź dodatkowe pytania?